Profesjonalna medyczna komora hiperbaryczna 3,2 ATA

zdjęcie medyczna komora hiperbaryczna poznań biedrusko

Komora Medyczna a Rekreacyjna

Większość komór do rekreacyjnej "tlenoterapii" korzysta z kompresora powietrza, który "wytwarza" tlen z powietrza. Takie kompresory nie produkują tlenu medycznego. Produkują tlen zmieszany z powietrzem o stężeniu ok 90%. Nasza komora jest medyczna i jest zasilana czystym tlenem o stężeniu 99,9%, który kupujemy w butlach od największych dystrybutorów gazów medycznych.

Najwyższa możliwa czystość podawanego w komorze tlenu powoduje, że pod działaniem wysokiego ciśnienia każdy dodatkowy procent tlenu przekłada się na kilkunastu procentowy wzrost efektywności zabiegu.

Nie tylko czystość i ciśnienie, ale też przepływ tlenu ma znaczenie. W rekreacyjnych, niemedycznych komorach tlenowych są używane rurki do nosa, w których tlen jest podawany ze stałym ciśnieniem - niezależnie od tego, jak głęboki wdech zrobisz. Tak mały dopływ tlenu nie wystarczy, żeby pod takim wysokim ciśnieniem zaspokoić zapotrzebowanie tlenowe całego Twojego organizmu. To oznacza, że w rekreacyjnej komorze przy zmniejszonym dopływie tlenu reszta jest uzupełniana i wdychana z otoczenia, czyli oddychasz częściowo gorszej jakości zmieszanym ze zużytym powietrzem z wnętrza komory.

W naszej medycznej komorze pacjent otrzymuje profesjonalny układ oddechowy, który automatycznie dostosowuje się do potrzeb Twojego organizmu. Działa to na zasadzie podobnej jak "oktopusy", czyli aparaty nurkowe co zapewnia zdecydowanie najwyższy komfort przy oddychaniu.

W przeciwieństwie do rekreacyjnych komór mogących wytworzyć jedynie ciśnienie do 1,6 ATA, nasza komora wytwarza do 3,2 ATA. Ilość tlenu dostarczana do Twojego organizmu rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia wykładniczo, co oznacza, że już przy 2,4 ATA potrzeba dostarczyć nawet 15 razy więcej tlenu, niż przy maksymalnym operacyjnym ciśnieniu rekreacyjnej komory niemedycznej 1,6 ATA.

Wygoda

Komory medyczne mają w środku więcej przestrzeni niż rekreacyjne. Nasza komora posiada średnicę aż 100cm i jest w 100% przezroczysta, aby było poczucie przestrzeni i nie było żadnego uczucia klaustrofobii.

W czasie zabiegu możesz spać, słuchać muzyki, czytać książkę lub oglądać ulubione filmy czy seriale z Netflixa, Amazon Prime czy Youtube. W ten sposób jednocześnie relaksujesz się i zdrowiejesz.

Bezpieczeństwo - certyfikacja wg rygorystycznych standardów

Nasza komora spełnia szereg najwyższych standardów i ma certyfikacje ISO oraz Polskiego Towarzystwa Hiperbarycznego oraz przeszła szereg certyfikacji przed uruchomieniem, w czasie których, testowano spójność konstrukcji pod wysokim ciśnieniem i mechanizmy zabezpieczeń. Ponieważ jest to komora medyczna o ciśnieniu ponad 2,4 ATA, spełnia następujące standardy:

  • Wyrób medyczny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, służą do: diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, przewidywania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia, choroby, urazu lub niepełnosprawności, w tym kompensowania urazu lub niepełnosprawności.
  • Dyrektywa PED - dla urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności na postawie tej dyrektywy oparta jest o: przegląd dokumentacji technicznej, zatwierdzanie procedur, ocena materiałów, ocena kwalifikacji spawaczy i operatorów, wykonywanie badań nieniszczących (NDT), ocena systemów jakości i kontrola wykonania, nadzór podczas procesu produkcji, obserwacja testów końcowych
  • PVHO - Zbiorniki ciśnieniowe do przebywania ludzi
  • Norma IEC 60601-1 - norma bezpieczeństwa elektrycznego
  • PN EN 62353 norma bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.
  • PVHO - 2 związana z użytkowaniem i eksploatacją - konserwacja PVHO-2 komór hiperbarycznych to norma zawierająca wymagania techniczne i wytyczne dotyczące obsługi i konserwacji systemów zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do przebywania ludzi (PVHO), które zostały zaprojektowane, skonstruowane i przetestowane - serwis urządzeń powinien być dokonywany m.in zgodnie z tą normą.
  • Kompatybilność tlenowa PN-EN 12021 - jest to zbiór cech materiałów, z których wykonany sprzęt, pozwalający na ich pracę w kontakcie z tlenem bez możliwości zainicjowania zapłonu lub ich szybszego zużycia. Innymi słowy możemy powiedzieć, że materiały które zostały użyte do produkcji poszczególnych elementów sprzętu pozwalają na kontakt w określonych warunkach lub kontakt z mieszaninami oddechowymi o zwiększonej zawartości tlenu.

Zapraszamy!

zdjęcie komora hiperbaryczna poznań biedrusko, medyczna