Hiperbaryczna tlenoterapia przy nowotworach

Nowotwór to choroba wywołana deregulacją funkcji komórek. W trakcie jej rozwoju, układ odpornościowy pacjenta jest znacznie osłabiony, a co za tym idzie, organizm wykazuje większą podatność na rozmaite infekcje wirusowe i bakteryjne.


Badania nad HBO i rakiem do niedawna koncentrowały się na tym, czy wzbogacony tlen działa jako promotor raka, czy nie. Ponieważ uważa się, że tlen jest niezbędny do wszystkich głównych procesów gojenia się ran, obawiano się, że efekty HBOT będą miały zastosowanie również do tkanki nowotworowej i będą sprzyjać wzrostowi raka. Co więcej, obawiano się również, że narażanie pacjentów leczonych na raka na HBO doprowadzi do nawrotu choroby. Niemniej jednak dwa systematyczne przeglądy dotyczące HBO i raka wykazały, że stosowanie HBO u pacjentów z nowotworami złośliwymi jest uważane za bezpieczne.


W badaniach [1] podsumowano prace wykonane nad HBO i rakiem w latach 2004-2012. Na podstawie obecnych i poprzednich przeglądów nie ma dowodów wskazujących na to, że HBO nie działa jako stymulator wzrostu guza ani jako wzmacniacz nawrotów [2]. Z drugiej strony istnieją dowody sugerujące, że HBO może mieć działanie hamujące nowotwór w niektórych podtypach raka, dlatego mocno wierzymy, że musimy poszerzyć naszą wiedzę na temat efektu i mechanizmów stojących za utlenianiem guza.


W Oxomedica jesteśmy pewni, że HBOT nie szkodzi nowotworom. Może jedynie pomóc.


Poza tradycyjnymi formami walki z nowotworami, współczesna nauka znalazła także alternatywne sposoby kontrolowania tego typu zaburzeń, do których należy komora hiperbaryczna na raka. Dowiedziono bowiem, że tlen pod zwiększonym ciśnieniem, stymuluje pracę układu immunologicznego i w znaczącym stopniu poprawia odporność organizmu. Metoda kuracji, polegająca na podawaniu pacjentowi tlenu o podwyższonym ciśnieniu, nosi nazwę hiperbarii tlenowej i przeprowadza się ją w specjalistycznym urządzeniu, jakim jest wspomniana wcześniej komora hiperbaryczna. Nowotwory to właśnie jedne z chorób, które skutecznie mogą być leczone tym sposobem.


Medyczna komora hiperbaryczna – nowotwory


Za sprawą licznych przeprowadzonych badań dowiedziono, że doskonałym sposobem na wspomaganie leczenia nowotworów, jest komora hiperbaryczna. Onkologia stosuje hiperbarię tlenową m.in. w celu zwiększenia wrażliwości guza na promieniowanie, co potęguje skuteczność zabiegów, z wykorzystaniem radioterapii. Jakie są jeszcze zależności na płaszczyźnie - komora hiperbaryczna a choroba nowotworowa? Otóż niewątpliwie warto wskazać, że terapia tlenowa na raka przynosi takie korzyści, jak:


  • Sprzyja rewitalizacji komórek i zapobiega uszkodzeniom, skutkującym powstawaniu nowotworu (dzieje się tak na skutek dotlenienia tkanek i dostarczeniu do nich wszystkich składników odżywczych),
  • Oczyszcza organizm z substancji rakotwórczych (toksyny i metale ciężkie - ale uwaga również przyspiesza usuwanie lekarstw stosowanych w trakcie chemioterapii takich jak doksorubicyna/adriamycyna, cisplatyna, bleomycyna - ponieważ są one toksyczne),
  • Obniża poziom markerów stanu zapalnego w organizmie (w tym białka C-reaktywnego i czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa).

To tylko jedne z licznych właściwości, które można przypisać medycznej kapsule, jaką jest komora hiperbaryczna. Nowotwory, w zwalczaniu których wykorzystuje się dodatkowo tlenoterapię hiperbaryczną i medycynę naturalną w postaci odpowiedniej diety i postów, mogą być dzięki temu skuteczniej leczone.


Dysponujemy specjalistyczną komorą hiperbaryczną, z zastosowaniem której przeprowadzana jest przez nas tlenoterapia pod ciśnieniem do 3 Atmosfer. Nowotwór to jedno ze wskazań do udziału w kuracji, do czego niewątpliwie Cię zachęcamy, jeśli nie przyjmujesz dożylnie leków podawanych w chemioterapii opisanych na liście przeciwwskazań.


Medyczna komora hiperbaryczna a nowotwór


W naszej placówce Oxomedica, przeprowadzana jest tlenoterapia z wykorzystaniem profesjonalnego, certyfikowanego medycznego urządzenia, występującego pod nazwą: medyczna komora hiperbaryczna. Leczenie raka z jej zastosowaniem przynosi zdecydowanie lepsze efekty, niż ma to miejsce np. w przypadku komory normobarycznej czy niemedycznej (relaksacyjnej). Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w naszej komorze hiperbarycznej, pacjent oddycha czystym tlenem w atmosferze o podwyższonym ciśnieniu (nawet 3.2 ATA), a skuteczność takiego zabiegu została potwierdzona naukowo. Mówiąc natomiast o zależności, jaka występuje na płaszczyznach – komora normobaryczna a nowotwory – to w tym przypadku osobie uczestniczącej w zabiegu nie podaje się czystego tlenu, a ciśnienie w niej jest niższe, od tego, jakie oferuje medyczna komora hiperbaryczna. Nowotwory najlepiej leczyć właśnie z użyciem hiperbarii tlenowej, gdyż jest ona zdecydowanie bardziej skuteczna.


Tlenoterapia – nowotwór i jego profilaktyka


Komora hiperbaryczna a nowotwory – czy takie zestawienie jest bezpieczne? Otóż w licznych publikacjach naukowych na Pubmed można przeczytać, że współistnienie choroby nowotworowej, nie stanowi przeciwwskazania do hiperbarii tlenowej. Co ciekawe, wymieniając zależności, jakie występują na płaszczyźnie tlenoterapia a nowotwory, można wskazać, iż HBO zwiększa wrażliwość guza na radioterapię, co w konsekwencji pozwala skuteczniej zwalczyć chorobę. Należy pamiętać jednak o tym, że osoby dotknięte tym schorzeniem, przed przyjściem do placówki Oxomedica, powinny skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym i upewnić się, że w ich przypadku komora hiperbaryczna a nowotwór nie będą ze sobą kolidować.


Materiały żródłowe:

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23054400/
[2] https://link.springer.com/article/10.1007/s11523-013-0259-8