Hiperbaryczna tlenoterapia w autyzmie

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest wzrost, a także nasilenie się rozmaitych chorób i zaburzeń, dotyczących zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Jedna z chorób cywilizacyjnych, które należy tu wyszczególnić, to autyzm, a także zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pomimo znaczącego rozwoju medycyny w ostatnich latach, nie udało się jednoznacznie wskazać ich przyczyn, a także mechanizmów. o istotne jednak, brak tej wiedzy nie przekreśla możliwości wspomagania terapii, której celem jest łagodzenie objawów autyzmu. Jedna z metod, przynosząca znakomite skutki, to komora hiperbaryczna. Autyzm okazuje się być podatny na tą formę leczenia, co w znaczący sposób poprawia jakość życia osób nim dotkniętych.


Komora hiperbaryczna – autyzm, zespół Aspergera, ADHD


Za sprawą licznych badań nad układem nerwowym oraz sposobami jego prawidłowego funkcjonowania dowiedziono, że znaczącym czynnikiem w tym aspekcie, jest zapewnienie komórkom mózgowym odpowiedniego poziomu dotlenienia, a to można uzyskać dzięki kuracji wspomagającej, jaką jest tlenoterapia. Autyzm również zaliczany jest do zaburzeń, na które wykazuje ona pozytywny wpływ. Najlepsze efekty w tym zakresie, przynosi leczenie z wykorzystaniem medycznej kapsuły hiperbarycznej, dostępnej w naszej placówce Oxomedica. Pacjent uczestniczący w terapii, oddycha czystym tlenem, w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a stosowana jest w tym celu medyczna komora hiperbaryczna. Autyzm, zespół Aspergera, ADHD czy całościowe zaburzenia rozwoju to jedne z licznych przypadłości, które mogą być skutecznie leczone tą metodą.


Tlenoterapia autyzm – opinie na temat jej skuteczności


Jednym z lekarzy, którzy badali wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na autystów, jest dr James Neubrander. Pracował on z 5000 chorych i poświęcił aż 75000 godzin, aby wykazać skuteczność rozwiązania, jakim jest tlenoterapia autyzmu. Opinie bliskich, przebadanych przez specjalistę osób, nie budzą żadnych wątpliwości.


Aż 80% jego pacjentów doświadczyło bowiem poprawy jakości życia, co stanowi niekwestionowany dowód na to, że tlenoterapia w autyzmie jest skuteczna.


Komora hiperbaryczna w leczeniu autyzmu – korzyści


Jak wielokrotnie dowiedziono, doskonałym wsparciem w leczeniu rozmaitych chorób i dolegliwości, jest komora hiperbaryczna. Autyzm, określany jako całościowe zaburzenie rozwoju okresu wczesnodziecięcego, również zaliczany jest do chorób, których przebieg ulega złagodzeniu, właśnie za sprawą tlenoterapii. Komora hiperbaryczna w leczeniu autyzmu wpływa na zmniejszenie w pewnym stopniu ciężkości choroby, a także obniżenie poziomu zaburzeń. Obszar, w którym obserwuje się największą poprawę, to ten odpowiedzialny za odpowiedź emocjonalną, a wpływ na to ma tlenoterapia. Autyzm jest podatny na działania HBOT, dlatego też zachęcamy do poddania się terapii, w wykorzystaniem medycznej komory hiperbarycznej w naszej placówce. W przeciwieństwie do kapsuł rekreacyjnych, pracuje ona pod znacznie wyższym ciśnieniem, bo aż do 3.2 ATA, a tym samym pozwala na uzyskanie lepszych efektów terapeutycznych.