Najczęstsze Pytania

Tak. Są to skróty od angielskiego wyrażenia: "Hyperbaric Oxygen Therapy" - Hiperbaryczna Terapia Tlenem. Tlen - Oxygen to O2, więc stąd skrót HBO2 lub HBO2T.

1 ATM - jedna atmosfera fizyczna to ciśnienie odpowiadające tzw. ciśnieniu normalnemu czyli 1013 hPa. Odpowiada to średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi. 1 ATA oznacza ciśnienie bezwzlędne, czyli absolutne. Uznajemy, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 1 ATA i ciśnienie absolutne jest sumą ciśnienia fizycznego powiększonego o jeden. 1 bar jest równy 1000 hPa. Dla obliczeń przyjmuje się zwykle, że 1 ATM = 1 bar. To oznacza, że 2 ATA to 1 bar względem ciśnienia atmosferycznego, 3 ATA to 2 bary względem ciśnienia atmosferycznego.

Hiperbaryczna komora medyczna o ciśnieniu 3 ATA i potrzebne zaplecze w postaci rozprężalni tlenu i powietrza do jej działania jest względnie kosztowane, co może tłumaczyć powolny wzrost liczby komór medycznych w Polsce.

Tak. To statystycznie jedna z najbezpieczniejszych metod leczenia na świecie, a przy tym jest tak naturalna, jak oddychanie!

Nie. Komora jest na tyle bezpieczna, że prawnie nie ma potrzeby uzyskiwania skierowania od lekarza. Na miejscu zweryfikujemy, czy nie masz przeciwwskazań, a w trakcie zabiegu będziemy cały czas monitorować Twój stan wewnątrz komory.

Nie.

Nie.

To zależy od siły Twojego organizmu i stanu zaawansowania choroby. Najwyższa skuteczność zabiegów istnieje, gdy zastosujemy terapię codziennie.

Zdecydowanie tak, dlatego też pracujemy też w weekendy. Idealnie jeśli zabiegi są codziennie o tej samej godzinie, ale to nie jest warunek krytyczny.

Nie przerowadzaliśmy zabiegów na pacjentach poniżej 2 i powyżej 90 roku życia. Komora medyczna ma tylko jedną maskę, więc możesz wejść do środka z dzieckiem, aby je przypilnować, ale wtedy jedna osoba realnie korzysta z korzyści tlenoterapii.

Terapię HBOT u kobiet w ciąży należy stosować z zachowaniem środków ostrożności, ponieważ nie jest znany wpływ potencjalnego ryzyka uszkodzenia płodu wywołanego przez stres oksydacyjny. Zastosowanie tej terapii należy rozważyć indywidualnie w każdym przypadku, ale jest ona dopuszczalna w przypadku ważnych wskazań podczas ciąży.